Akvarell och Grafit

Christina Hult-Lundgren

"Vedförrådet"

Storlek: 46/52 m.p.

Teknik: Akvarellmåning

Årtal: 2015

Pris: 3.900:-


"De köm mä ett lass mä ve mä skogsmakin. Ja ha köpt dä å en bybo nere i i backen. Sen hjälpte de mä å ta fram e klynne söm blåste ner från eka här, när dä störmede här ute på udden i höstas. Ja sådede öpp allt fram på vårkanten.

Å så nu floer ja öppet så dä få ligge å törke, å så kör ja in mät i veskjulet."


Bengt

"Skolmaten"

Storlek43/51

Teknik: Akvarellmålning

Årtal: 2017

Pris: 3.800:-"När ja gick i klass 6, år 1956, så fick vi varm mat i skolan. Vi fick gå te gamle skolan. Innan vi gick in fick vi ställe öpp öss på led.

Dä va enormt å få varm mat. På vintern slapp ja mi frusne mjölkflaske. Ja en va så tacksam vilken mat en än fick. Å få varm mat smaked så bra. Nu fick en sitte i en skolsal å bli servered å mattanter,  dä va så uppskattet."


Bengt

"Vårljus"

Storlek: 44/51 m.p.

Teknik: Akvarell

Årtal: 2015


"Vintern kan va lite mörk  å ensam. Ja tycker öm när ljuset kömmer tebaka å allt liksöm får liv igen. Vårljuset kömmer redan i februari. Tänk sen när flyttfögla kömmer å när isen går å i mitten på april. I mars börjer hackspetten dundre å spillkråka väcker mej öm mörna å ja ser hur skatera reparere sina gamle bon. När en sen får höre stor lommens vildmarksläte i maj måne då ä sömmern inte långt börte."


Bengt


" Vedskjulet "


Storlek: 18/26 u.p.

Teknik: Grafit

Årtal: 2017


"Si veskjulet dä ha e lita speciell historie baköm sä. Dä ä byggt på ett mycke gammalmodigt sätt. Den ene gaveln ä en del å berget. Dä va nämligen så de byggde förr. På dä viset sparede de både ti virke.

De kunne t.om. bygge bonings hus på dä sättet. Då hade de eldstan mot berget å då bevaredes å spred sä värmen i huset. En kan säje att dä va dåtidens bergvärme."


Bengt