Olja/Akryl

Christina Hult-Lundgren

Maskrosängen

Storlek: 27/33

Teknk: Akrylmålning

Årtal: 2015


"Här på ängen bakom huset odlede vi förr havre å iblan va dä höstvete här. När havren va mogen mejede vi ner den mä lie sen bann vi ihop havren i kärve, å satte upp dem på en krake te en rök. Dä va 10 eller 12 kärve å 4 hatt- kärve te en rök.

Nu växer dä visst bare maskroser här, fast ja tycker att de lyser fint så här på försömmer."


Bengt

"Morgonljus"

Storlek: 46/55

Teknik: Akrylmålning

Årtal: 2015


" Nu ä dä skönt å stige öpp öm mörna, dä ä ljust långt före klocka 5. Visst ä dä här den bäste tin nu när lövet ä ljusgrönt å bärblommera ä i full gång. Dä ha vatt en lång å fin vår mä regn å sol öm vartannat. Ja har mörasol här ve frukost. Å ja kan sitte här å njute å mitt kaffe i lugn å ro, dä ä ett bra sätt å möte dan på. När ja titter ut över Åsunden kan ja se byn gumhem tvärs över sjön här i köket dä kan va liksöm ett sällskap."


Bengt

"Försommar"

Storlek: 37/42

Teknik: Akrylmålning

Årtal: 2014


"Nu ä dä allt grant å bo här ute. Dä ä liv å rörelse överallt i naturen. Å så ä dä så skönt att ja ha fått i ordning all ve för näste vinter. Ja föredrar allt den här årstin, söm sagt va. Visst ä ja van ve mörkret söm ä på vinter, men vägen ä hal då, å så måste en skötte en masse snö."


Bengt

"Frihet"

Storlek: 33/42

Teknik: Akrylmålning

Årtal: 2015"Se här va brunbärsträt blommer i år, dä va länge sen dä va så grant ve hönshuset.

Dä känns rolit å få släppe ut hönsa nu, så de får känne friheten i försömmervärmen. Här kan de gå å plöcke söm de vill. De tycker öm dä här färske gräset å så hitter de en å annan mask förstös."


Bengt