Uppdrag

Christina Hult-Lundgren

Ulrika skola - Linköpings kommun

Privat beställnings jobb

- Ösergötlands Länsmuseum Linköping

Illustration till barnboken Orgeltramparens dotter

Beställning Östergötlands Länsmuseum

Beställning till broschyren "TILL FOTS" en kulturvandring i Kisa av Kinda kommun

Smedstorp dubbelgård - Beställning Länsmuséet Linköping

Lokstallet i Kisa - Beställning Kinda kommun 

Skapar konst till musik - Levande torg i Åtvidaberg

-Beställning Åtvidaberg kommun

Privat beställningsjobb

Inspirationskväll i akrylmåning

Skolorna i Kinda

Pedagogiskt måleri med skolbarn

Beställning Kinda kommun

Studie och inspirationsdag i akrylmålning

Beställning Kinda kommun

Cirkelledare i akrylmålning på vuxenskolan

Inspirations och berättardag med skolbarn

Kurs i olje och akrylmålning

Konst i terapiform för äldreboende