Åtvidabergs höstsalong

MUMS lokalen längst in nere på ÅSSA området i Åtvidaberg

(25-31 oktober 2014)


Jury

Maria Silfverhielm - universitetslektor

Stefan Hammenbeck - konstchef på Östergötlands museum

Stellan Ekegren - konstnär


Vernissage

(Lördagen den 25 oktober kl. 1000)


Vernissagen invigs av Johan Adelswärd

Jag medverkar med två bilder från en småbrukares vardag:


"Ja fick tag i e ny stekpanne på KBK:s

loppmarken i fjol, den gamle sprack. Den här gjutjärnspanna ä bra."

Tankar av Åke i Ödesjöboda


"Höstmorgonen är tyst,dimman ligger tät  över gården medan Åke går ner till sina dagliga sysslor i ladugården." 

Vårsalong

Varmbadhuset (Sevedegatan 9, Vimmerby)

(8-23 mars 2014)


Vernissage

(Lördagen 8 mars)


Mitt del av vårsalongen bar temat:


"Långt från stan"

"Med mina bilder vill jag berätta om två personer som inte låtit sig formas av dagens jäkt, stress och likformighet. Båda dessa personer har mycket gemensamt, och de vill bevara sin historia för att låta det vara som det var".

En småbrukares vardag

Kisa bibliotek

(februari 2012)

I utställningen "En småbrukares vardag", vill jag beskriva något som var vanligt på vår landsbygd förr, men nu nästan är helt borta. I bilderna möter du bonden Åke som vill bevara och sköta sin lilla gård på samma sätt som hans förfäder gjort fyra generationer bakåt i tiden. Jag vill förmedla enkelheten, lugnet och naturligheten som uppstår när människor arbetar i harmoni med naturen utan hets och stress.

                                                                                                                                                  - Christina


Småbrukaren Åke och jag

"Ja ä uppväxt mä å ha nått arbete å göre förjämnan. Ja trivs mä dä.

Jag skulle aldri kunne bo i stan. Dä ä här ja hör hemme."

                                                                                                     -Åke

Uppdrag


Privat beställnings jobb


Illustration till barnboken: "Orgeltramparens dotter"

Östergötlands Länsmuseum - Linköping


Illustration till boken:"Barn, bak och byk."

Ulrika museum - Linköping


Ulrika skola - Linköpings kommun


Beställning Östergötlands Länsmuseum


Illustration till barnboken:

"Katten Måsse i Norrköprng industrilandskap."

Norrköpings stadsmuseum - Norrköping


Beställning till broschyren "TILL FOTS" en

kulturvandring i Kisa av Kinda kommun


Smedstorp dubbelgård

Beställning Länsmuséet Linköping


Privat beställningsjobb


Lokstallet i Kisa - Beställning Kinda kommun 


Skapar konst till musik - Levande torg i Åtvidaberg

Beställning Åtvidaberg kommun


Inspirationskväll i akrylmåning

Med skolärare i Kinda


Studie och inspirationsdag i akrylmålning

Beställning Kinda kommun


Pedagogiskt måleri med skolbarn

Beställning Kinda kommun


Cirkelledare i akrylmålning på vuxenskolan


Inspirations och berättardag med skolbarn


Kurs i olje och akrylmålning


Konst i terapiform för äldreboende