Olja/Akryl/Akvarell/Grafit

Olja/Akryl

Maskrosängen

Akryl

Storlek: 27/33

Årtal: 2015


"Här på ängen bakom huset odlede vi förr havre å iblan va dä höstvete här. När havren va mogen mejede vi ner den mä lie sen bann vi ihop havren i kärve, å satte upp dem på en krake te en rök. Dä va 10 eller 12 kärve å 4 hatt- kärve te en rök.

Nu växer dä visst bare maskroser här, fast ja tycker att de lyser fint så här på försömmer."


Bengt

Morgonljus

Akryl

Storlek: 46/55

Årtal: 2015


"Nu ä dä skönt å stige öpp öm mörna, dä ä ljust långt före klocka 5. Visst ä dä här den bäste tin nu när lövet ä ljusgrönt å bärblommera ä i full gång. Dä ha vatt en lång å fin vår mä regn å sol öm vartannat. Ja har mörasol här ve frukost. Å ja kan sitte här å njute å mitt kaffe i lugn å ro, dä ä ett bra sätt å möte dan på. När ja titter ut över Åsunden kan ja se byn gumhem tvärs över sjön här i köket dä kan va liksöm ett sällskap."


Bengt

Försommar

Akryl

Storlek: 37/42

Årtal: 2014


"Nu ä dä allt grant å bo här ute. Dä ä liv å rörelse överallt i naturen. Å så ä dä så skönt att ja ha fått i ordning all ve för näste vinter. Ja föredrar allt den här årstin, söm sagt va. Visst ä ja van ve mörkret söm ä på vinter, men vägen ä hal då, å så måste en skötte en masse snö."


Bengt

Frihet

Akryl

Storlek: 33/42

Årtal: 2015


"Se här va brunbärsträt blommer i år, dä va länge sen dä va så grant ve hönshuset.

Dä känns rolit å få släppe ut hönsa nu, så de får känne friheten i försömmervärmen. Här kan de gå å plöcke söm de vill. De tycker öm dä här färske gräset å så hitter de en å annan mask förstös."


Bengt

Akvarell/Grafit

Vedförrådet

Akvarell

Storlek: 46/52 m.p.

Årtal: 2015

Pris: 3.900:-


"De köm mä ett lass mä ve mä skogsmakin. Ja ha köpt dä å en bybo nere i i backen. Sen hjälpte de mä å ta fram e klynne söm blåste ner från eka här, när dä störmede här ute på udden i höstas. Ja sådede öpp allt fram på vårkanten.

Å så nu floer ja öppet så dä få ligge å törke, å så kör ja in mät i veskjulet."


Bengt

Skolmaten

Akvarell

Storlek: 43/51

Årtal: 2017

Pris: 3.800:-


"När ja gick i klass 6, år 1956, så fick vi varm mat i skolan. Vi fick gå te gamle skolan. Innan vi gick in fick vi ställe öpp öss på led.

Dä va enormt å få varm mat. På vintern slapp ja mi frusne mjölkflaske. Ja en va så tacksam vilken mat en än fick. Å få varm mat smaked så bra. Nu fick en sitte i en skolsal å bli servered å mattanter,  dä va så uppskattet."


Bengt

Vårljus

Akvarell

Storlek: 44/51 m.p.

Årtal: 2015


"Vintern kan va lite mörk  å ensam. Ja tycker öm när ljuset kömmer tebaka å allt liksöm får liv igen. Vårljuset kömmer redan i februari. Tänk sen när flyttfögla kömmer å när isen går å i mitten på april. I mars börjer hackspetten dundre å spillkråka väcker mej öm mörna å ja ser hur skatera reparere sina gamle bon. När en sen får höre stor lommens vildmarksläte i maj måne då ä sömmern inte långt börte."


Bengt

Vedskjulet

Grafit

Storlek: 18/26 u.p.

Årtal: 2017


"Si veskjulet dä ha e lita speciell historie baköm sä. Dä ä byggt på ett mycke gammalmodigt sätt. Den ene gaveln ä en del å berget. Dä va nämligen så de byggde förr. På dä viset sparede de både ti virke.

De kunne t.om. bygge bonings hus på dä sättet. Då hade de eldstan mot berget å då bevaredes å spred sä värmen i huset. En kan säje att dä va dåtidens bergvärme."


Bengt